underviser - Sydvestjylland

Sydvestjylland

Viden i bevægelse

Information til undervisere

Vejledning for LOF undervisere

Rigtig hjertelig velkommen som underviser hos LOF Sydvestjylland Varde-Esbjerg

Denne vejledning er en introduktion og tænkt som en hjælp i det daglige arbejde. Læs den godt igennem, du finder svar på mange praktiske spørgsmål. Du er altid velkommen til at spørge, hvis der er noget du er i tvivl om, og også hvis du har eventuelle problemer på holdet.

 

Skoleleder/kontor tlf. 21434148 mail varde@lof.dk

 

Feriedage, Dage hvor der ikke er undervisning og kontoret er lukket.

 

Vinterferie uge 7

 

Påske fra Palmesøndag til 2. Påskedag

 

St. Bededag

 

Kr. Himmelfartsdag inkl. fredag

 

Pinse (mandag)

 

Grundlovsdag d. 5. juni

 

Juli - sommerferie

 

Efterårsferie uge 42

 

Juleferie fra en uge før 24. dec. til uge 1

 

 Ansættelse af nye undervisere foretages af skolelederen

 Faglige kvalifikationer

Du skal have en relevant uddannelse og/eller erfaring inden for det/de fag, du ønsker at undervise i. Vi har stor respekt for selvlærte undervisere derfor behøver din dokumentation ikke kun at være i kraft af formelle uddannelser.

 

Pædagogiske kvalifikationer

 Måske har du en pædagogisk uddannelse som gør dig kvalificeret til at undervise i aftenskolen, eller måske har du det i kraft af en række undervisningstimer inden for voksenundervisningen.

 

Når en underviser er ansat

 Man er kun ansat for det enkelte kursus der bliver igangsat. Du får et ansættelsesbrev for hvert kursus du er underviser på ved kursusstart. Kurser opstartes først når der er et minimum antal deltagere. Du vil typisk ca. 10 dage før startdatoen få tilsendt kontrakt på igangsatte hold. Har du behov for at vide noget tidligere, kontakt da venligst kontoret og hør hvad status er på holdet.

 

Som ny underviser forsøger vi at tilbyde dig at du kan følge en "ældre" undervisers undervisning, hvis du ønsker det.

 

En stor del af vores kommunikation er via e-mail, så det er vigtigt vi har din rigtige e-mail, og at du jævnligt læser din ’post’.

 

Du har tavshedspligt

 

Vær opmærksom på at når du bliver ansat som underviser er deltageroplysninger fortrolige. Det betyder at de oplysninger, du som underviser modtager om deltagerne er fortrolige og må kun anvendes i henhold til folkeoplysningslovens regler, og oplysningerne må på ingen måde videregives til andre eller bruges til formål der ikke har med dit kursus at gøre.

 

Undervisernet

 Når du er oprettet som underviser  får du adgang til undervisernet.

 På undervisernet kan du:

 - se dine hold og hvem der deltager

 - se din timeoversigt og hvad din bruttoløn er

 - din kalender hos os

 Du finder det på adressen: http://www.underviser.info/lof/

 For at du kan få adgang skal kontoret tildele dig en adgangskode. Du kan altid få en ny kode fra kontoret.

 

Deltag på LOF Sydvestjylland Varde - Esbjergs kurser

 

Du er velkommen til at deltage gratis på LOF Sydvestjylland Varde - Esbjergs kurser, hvis der er ledige pladser. Betalende kursister vil dog altid have førsteret til pladserne.

 

Før kursusstart

 

Programmet tilrettelægges af undervisere og administration så kom med dine ideer i god tid.

 

LOF Sydvestjylland Varde - Esbjergs undervisere har stor indflydelse på programlægningen. En stor del af vores spændende, nye aktiviteter er kommet i stand efter ideer fra kreative undervisere. Så hvis du har ideer til nye emner, som enten du selv eller andre kan undervise i, eller hører du om grupper der ønsker en speciel form for undervisning, foredrag eller lignende, så sig til.

 

Før udarbejdelse af programmet indgiver de enkelte undervisere forslag/ønsker vedrørende kommende sæsons kursustilbud. Disse bearbejdes af administrationen, hvorefter de returneres til underviserne, der læser korrektur på teksten.

 

En undervisningslektion på 45 minutter

 

Kursusstart

 

Det daglige arbejde

 

Du skal løbende føre en mødeprotokol. Det er holdets officielle dokument. Det er vigtigt, at du fører protokollen omhyggeligt, også for din egen skyld og til brug for planlægning af kommende kurser.

 

HUSK at mødeprotokollen skal returneres udfyldt til kontoret senest 14 dage efter holdets afslutning.

 

Lektionslængde

 

En lektion er på 45 min og 10 min. pause. Pauserne må gerne slås sammen hvis det ønskes.

 

Lokaler

 

Før undervisningen starter har du ansvaret for i god tid at aftale med LOF og/eller undervisningsstedet hvordan du får adgang til lokalet, samt få et overblik over de praktiske informationer, du har brug for i forbindelse med afholdelse af kurset (f.eks. koder til pc, smartboard mv.). Husk det er dit ansvar som underviser at sikre du er velforberedt til den første mødegang, så både du og dine kursister får en god oplevelse.

 

Skulle der mod forventning opstå problemer i kommunikationen med undervisningsstedet, bedes du henvende dig til LOF’s Skoleleder, så finder vi ud af det i fællesskab

 

Brug af andre lokaler end de anviste skal meddeles kontoret. Som underviser disponerer du over det tildelte lokale i undervisningstiden, men du er samtidig ansvarlig for at lokalet afleveres som det er modtaget:

 

- Ryd op efter jer

 

- Stil stole og borde på plads

 

- Visk tavlen ren osv.

 

Evt. skader på inventar eller materiale skal meddeles skolebetjenten.

 

Ved Folketingsvalg, kommunalvalg og EU-valg skal man altid kontakte pedellen og høre hvilke specielle vilkår, der er netop på din skole. Det er ikke alene på valgdagen at din undervisning kan blive påvirket, men f.eks. også dagen før valget. Det er irriterende for dig og dine elever at gå forgæves og så giver det heller ikke løn. Så husk, det er op til dig som underviser at kigge efter opslag på netop din skole.

 

Undervisningsmateriale

 

Indkøb og kopiering af undervisningsmaterialer er IKKE inkluderet i kursusprisen, men påhviler deltagerne. Hvis der købes samlet ind til et hold eller kopieres materialer er det lærerens ansvar.

 

Husk du kan altid kontakte os hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.

 

Ved kursusstart får du tilsendt:

 

- Kontrakt.

 

- Adresseliste over eleverne på holdet.

 

- Mødeprotokol.

 

- Evt. telefonlister til alle deltagere – sendes kun hvis du beder om det.

 

- Evt. skilte til opslag på skolerne – sendes kun hvis du beder om det.

 

Er der noget du er i tvivl om med nøgler osv., så kontakt kontoret/undervisningsstedet i god tid.

 

Hvis du har hensyntagende hold får du også tilsendt tro og love erklæringer (handicaperklæring) som dine kursister skal underskrive inden 3. undervisningsgang. Erklæringerne afleveres på/sendes til kontoret samlet.

 

Første mødegang

 

Mød op i god tid før undervisningens begyndelse og sørg for, at der evt. er opslag om undervisningslokale, sæt evt. ekstra opslag op ved indgangen og udenfor selve undervisningslokalet.

 

Begynd med en præsentation og sørg for hurtigst muligt at lære elevernes navne.

 

Aftal herefter undervisningsforløbet og undervisningsmaterialet på holdet.

 

Sørg også for at listen med elevernes navne og telefonnumre tjekkes igennem, så en evt. telefonkæde fungerer i tilfælde af aflysning. Giv kontoret besked om eventuelle ændringer.

 

Er der nogen tilstede som ikke er på listen, så henvend dig til kontoret hurtigst muligt.

 

Fortsættelse af hold

 

Du kan selv gøre meget for at et hold fortsættes i næste sæson. Tal med deltagerne om det i god tid, og bed om at få lister til formålet fra kontoret.

 

Et godt råd: Gem lister med deltagernes data. Du får måske engang brug for at sende et lille hilsen til en deltager, der har "glemt" at melde sig til næste sæsons kursus. Mange bliver glade for det lille skub, og du får tilstrækkelig mange deltagere til at holdet kan sættes i gang.

 

Holdafslutning

 

Udfyld evt. forhåndstilmeldings liste og aflever den til kontoret.

 

Mødeprotokollen afleveres senest 14 dage efter, at holdet er afsluttet. Den afleveres eller sendes til LOF Varde/Billund og så er det allerede tid til at tænke på næste sæson.

 

Kom med dine idéer/forslag til det nye program så tidligt som muligt. Du har i langt højere grad fingeren på pulsen, når du lige har afsluttet en sæson. Og hvis vi skal nå at få det med i programmet skal vi have det så tidligt som muligt. Næste sæsons lokaler skal søges allerede i marts måned.

 

Du får besked når der senest skal indsendes forslag til kurser, men hvis du har en idé, så tøv ikke med at kontakte os.

 

 

 

Løn

 

Lønnen er kr. 265,42 (pr.01.04.15) pr. lektion + feriepenge 12,5%. Lønnen reguleres automatisk hvert år til april.

 

Feriepenge optjenes i løbet af et kalenderår til brug i det følgende år efter 1. maj. Feriepenge overføres til Feriekonto hvert kvartal. Fra Feriekonto vil du modtage en udbetalingsblanket i marts/april måned gældende for det næste ferieår.

 

Din løn udbetales den sidste bankdag i måneden. Hvis du har en e-mail modtager du din lønseddel elektronisk

 

 Opsigelsesvarsel

 

Cirkulæret fastslår, at undervisere der har været ansat i under 3 måneder har 14 dages opsigelsesvarsel, men undervisere der har været ansat i mere en 3 måneder kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned. Hver mødeprotokol er et ansættelsesforhold.

 

Disse opsigelsesvarsler træder kun i kraft ved ekstraordinær opsigelse. Aftalen om ansættelse udløber når holdet/dagbogen er afviklet, og vil ikke kræve nogen yderligere opsigelse.

 

Løn ved aflysning

 

Der aflønnes kun for gennemført undervisning. Der aflønnes dog for undervisningslektioner, der aflyses af LOF med mindre end en uges varsel. Hvis der til en undervisningsgang ikke møder nogen deltagere, skal dette straks samme dag meddeles til skolelederen, der i så fald eventuelt nedlægger holdet og aflyser resten af mødegangene.

 

Ved sygdom

Såfremt du bliver syg er du selv forpligtet til i videst muligt omfang at finde en afløser. Såfremt dette ikke er muligt, er skolelederen gerne behjælpelig. Såfremt det alligevel bliver nødvendigt at aflyse, skal du selv kontakte deltagerne. Det vil derfor være en god ide, at oprette en telefonkæde ved opstart af hold.